Ukemail 2020-19

Vi håper at ting endelig går rett vei og tar sikte på å samles på Sion også de neste søndagene. Det blir tilbud om søndagsskole så sant ikke annen informasjon fremkommer. Søndag 16.mai kl 1100 taler Jens Ottar Theisen på Sion. Han er nylig hjemvendt fra en reise i Finnmark der han har besøkt flere menigheter/forsamlinger og vi får innledningsvis høre fra det han der har opplevd.(Denne søndagen taler Trygve i Pinsekirken Tabernaklet og Andrè og Marit har ansvar for møtet hva gjelder ledelse og lovsang.) 17.mai har vi ingen felles aktiviteter og koronasituasjonen preger fremdeles våre muligheter til å delta på det som vi ellers ville deltatt på i bygden. Barnehagen vil for egen del feire 17.mai på tirsdag 18 mai så ikke fortvil om det høres noen hurrarop på feil dato. Søndag 23.mai, 1. Pinsedag kl 1100, taler Trygve Birkeland og vil ha et pinsefokus i sin formidling. Frelst, rettferdig og innlemmet i Kristusslekten.
 

Ukemail 2021-18

Markering med Evangeliesenteret
Lørdag 1.mai fra kl 13 til 1500 hadde evangeliesenteret en flott markering på Vågsallmenning. Her var det rigget telt med vaffelsteking og utdeling av matposer. Det ble spilt god kristen musikk over anlegget og innimellom foregikk intervjuer og vitnesbyrd. Dette fungerte meget godt og det var flere som stanset opp og lyttet. Jeg var med og fortalte litt om både kommunens og menighetenes støtte til dette viktige arbeidet. Det er nødvendig at det finnes et tilbud som ikke bare gjør livet i rus litt mindre vanskelig, men peker på en veg ut av rusen. Søndag 09.mai kl 1100 taler Per Einar Rotvoll og etter pause med enkel bevertning, blir det årsmøte. Søndag 16.mai kl 1100 taler Jens Ottar Theisen som i skrivende stund er i Finnmark og besøker 7 ulike forsamlinger.
 

Ukemail 2021-17

Invitasjon til bibelskolen Substans. Sist onsdag ble Trygve invitert til å holde et inspirasjonsinnlegg på bibelskolen Substans som har tilhold i Salt sine flotte lokaler i Forum.Det var herlig å møte alle disse ungdommene og merke Kristuslengselen og lidenskapen for evangeliets fremgang. Det er bra at vi har en slik bibelskole i Bergen, med gode lærere og proff undervisning.. Vi fortsetter å møtes på Sion søndagene på søndagene som kommer.  i går var vi mange samlet og god avstand og klare smitterverntiltak gjorde sitt til at folk syntes det var trygt å komme. Søndagsskolen var utendørs og startet ved møtestart slik at barna var for seg selv hele tiden mens møtet varte. Dette er også et tiltak inn mot barn som nå er en utsatt gruppe hva gjelder smitte. Søndag 02.mai  kl 1100 taler vår medpastor Andrè til oss og søndag 09.mai kl 11000 taler Per Einar Rotvoll. Etter møtet 09.mai, har vi lett bevertning og påfølgende årsmøte så sant det er lov å samles. Innkalling er sendt ut og blir levert i postkasse til dem som ikke har mail.

 

Ukemail 2021-16

Åpent inntil  videre!
Så fikk vi igjen samles på Sion og om ikke Byrådet i Bergen kommer med strengere tiltak i starten av uken, tar vi sikte på å samles til Gudstjeneste hver søndag kl 1100. Vi avventer fremdeles igangsetting av nærfellesskap, formiddagstreff og bønnemøter.Tone ble operert sist torsdag og operasjonen var vellykket. Hun er sykemeldt fremover, men er oppegående og kjenner at kreftene vender tilbake. Om legene ikke finner noe mer etter operasjonen, blir det stråling om noen uker. Slik det nå ser ut, så slipper hun cellegiftkur, siden kreften ble oppdaget så tidlig. Søndag 25.apr kl 1100 taler Trygve Birkeland og temaet tar utgangspunkt i "Det som ingenting er". Det blir søndagsskole/barnekirke under talen og her blir det spennende om vi etterhvert får med flere barn.
 
 

Ukemail 2021-15

Vel overstått påske til dere alle!
Påsken ligger nå bak oss og for Sion sitt vedkommende ble det sending palmesøndag og digital søndagsskole både palmesøndag og 1.påskedag.Som dere skjønner så fortsetter nok den digitale sendeverden ennå en stund og og søndag 18.april kl 1100 blir det Anne Lise Theisen som deler med oss. Fremover vil vi nok måtte planlegge med korte horisonter, men følg med på nettsider og på mail for å finne de treffpunkt vi som menighet har.
 

Påskemail 2021

Sykom.

Som flere av dere nå vet så har Tone fått konstatert brystkreft. Dette ble heldigvis oppdaget så tidlig at det ser ut som om det kun blir en operasjon over påske og påfølgende strålebehandling. Om de ikke finner noe mer under eller etter operasjonen, så slipper hun cellegiftkur. Hun er sykemeldt inntil videre. Vi ønsker full åpenhet rundt situasjonen og det er godt med både familie og mange herlige mennesker i menigheten, når livet treffer oss på denne måten. Husk på oss. Trygve tenker å utføre  sine oppgaver for Sion som vanlig fremover. Palmesøndag sendte vi digitalt og hadde sending fra kjøkkenet på Bakkatun der Andrè ledet og Trygve talte. Etterpå hadde Andrè med flere digital søndagsskole og her deltok 8 barn og det ble rapportert stor stemning. Vibeke hadde andakten denne gangen. Takk for et flott initiativ. Det blir ikke sending 1.påskedag og alle er oppfordret til å følge Salt eller Filadelfia sine påskesendinger. Vår neste sending, som også blir digital er 11.april kl 1100 medpastor Andre taler.

 
 

-