Visjon
Visjon

VÅR VISJON

 

Vi vil gjøre Jesus synlig slik at mennesker kommer nærmere Ham.

 

Vi vil:

  • At Sion skal være et bønnens hus.
  • At Guds nærvær skal være over Sion.
  • At Sion preges av kjærlighet til Guds Ord.
  • At det på Sion pekes på at Jesus er den eneste veien til frelse.
  • At Sion skal være misjonerende både lokalt og internasjonalt.
  • At Sion skal ha et godt samarbeid med andre menigheter og organisasjoner.
  • At alle generasjoner skal samles på Sion.
  • At Sion er en menighet som ser og ivaretar den enkelte.
  • At det på Sion skal være trygt både å lykkes og mislykkes.
  • At Sion skal være et sted hvor det er godt å komme og godt å gå hjem igjen.

-

Misjonsbefalingen

 
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
  
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
  
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
  
(Matt 28.18-20)