LEDERGRUPPEN 

Så godt som alt arbeid i menighetens ulike virkegrener utføres på frivillig basis og virksomheten finansieres av tiende, gaver og offentlig støtte.
Det avholdes menighetsmøter etter behov og årsmøte der regnskap og årsrapporter fremlegges for menigheten til godkjenning. 

Ledergruppen i Sion består av: 

.            Marit og Andrè Birkeland

             Tone og Trygve Birkeland 

              Anne Lise N. og Jens Ottar Theisen

              Anne Lise E. og Per Einar Rotvoll-