SOS UKRAINA

Open Heart

Sion er også kontaktmenighet for Hallvard Hasseløys arbeid med Open Heart og innsamlingsaksjonen SOS Ukraina. Dette innbærer nødhjelpinnsamling direkte til trailer som kommer en dag hver høst i september. I denne forbindelse er det også søndagsmøte med Hasseløy på Sion.

Daglig metter Open Heart 3.500 foreldreløse barn ved en rekke matstasjoner. Stiftelsen driver også gatebarnsenter, barnehage og skole, gir hjelp til fattige familier osv. Tre trailere kjører kontinuerlig mellom Norge og Ukraina med hjelpesendinger av klær og mat. Årlig kommer denne hjelpen 500.000 mennesker til gode.


 
Hallvard Hasseløy
Hallvard Hasseløy

Open Heart

Trosbudbringeren stiftelse
Hans Hansensvei 174
3022 Drammen 
 
Telefon:+47 32 82 36 07
Fax:+47 32 82 18 46
E-post:Send e-post
Nett: www.openheart.no