Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. (Sal 121.2)
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. (Sal 121.2)

BOLIVIA - NYTT HÅP

Hjelp til vanskeligstilt ungdom i Cochabamba.

 

Menigheten støtter også prosjektet, Nytt Håp som arbeider for å hjelpe vanskeligstilt ungdom i Cochabamba, Bolivia. 

Nytt håp er en idell organisasjon som støtter ungdom som lever på gaten i Cochabamba, Bolivia. Arbeidet går ut på å drive et dagsenter og ha møter på ulike steder i byen. Ungdommene hjelpes med mat, oppfølging i forhold til skole, sosiale aktiviteter og utdanning.

Inntektene til arbeidet kommer gjennom medlemskontigent og gaver.

Se hjemmesiden til Nytt Håp for mer info:  www.nytthap.no 


For jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var naken og dere kledde meg, jeg var syk og dere så til meg, jeg var i fengsel og dere besøkte meg.

Matt.25.35-36