BOLIVIA - ARKEN

Menigheten støtter et Barnehjem I Cochabamba Bolivia.

Det er Sola-jenta May-Kristin Pettersen som driver dette barnehjemmet, uten statsstøtte, sammen med sin bolivianske mann Gonzalo

I hjertet av Sør-Amerika ligger Bolivia. Og på 2500 m.o.h. ligger Cochabamba.

I utkanten av denne storbyen med ca.1 millioner ligger barnehjemmet El Arca de Jesus. De får her et trygt hjem, mat, skolegang og omsorg. Dette er ting som ikke er en selvfølge for en Boliviansk gutt, som kanskje ellers hadde mått vokse opp på gaten.

Det var først i 1996 at Arken og Magne Meling begynte å støtte dem ved hjelp av faddere og støttepartnere i Norge. Barnehjemmet er idag hjem for ca 50 gutter fra alderen 3 til 20 år.

El Arca de Jesus, eller Arken, som barnehjemmet blir kalt i Norge, er et hjem for gatebarn, barn som har blitt forlatt, mishandlet, etc. Mange tror at gatebarn er foreldreløse, men det er kun i ytterst få tilfeller. De fleste har foreldre, men disse er ofte alkoholikere og fattige, og de gir ikke barna sine den nødvendige omsorgen. Barna kommer hjem til en mor som er beruset, som er agressiv, et hjem hvor det ofte ikke er mat å få, og langt mindre klær og sko . Derfor foretrekker barna å gå på gaten. Gatelivet er fristende og ser i utgangspunktet ut som et spennende alternativ. Men det er en farlig vei å ta. Barna blir fanget opp av gjenger fra de er ganske små. Der blir de lært opp i alt det et barn ikke burde vite.

Gonzalo, som selv har hatt en utfordrende oppvekst, ble overveldet da han så hvor mange gatebarn det var på markedet og på plazaene i Cochabamba. Disse ville han gjøre noe for. I august 1992 tok han et stort skritt for å åpne et hjem for gatebarn. Et gammelt hus ble leid. Å samle opp barna var lkke noe problem. De begynte med 7 – 8, siden steg antallet raskt, og var gjennomsnittlig rundt 25.

Den første tiden måtte de klare seg uten møbler. Gonzalo og barna lå på høymadrasser og tepper på gulvet. Han fikk med seg noen frivillige arbeidere. Ettersom de ikke hadde noen økonomisk støtte fra verken stat, kirke, eller andre organisasjoner, gikk Gonzalo på gaten med en trebøsse for å samle inn penger til driften. Gud multipliserte pengene som ble lagt i bøssen. Maten samlet de inn på markedet to dager i uken. Gonzalo gikk med et par sekker, fra torgkone til torgkone; fikk noen tomater her, noen gulrøtter der, osv. Mange bekker små blir en stor Å ! På den måten klarte de å mette alle munner.

I oktober 1995 kom May Kristin Pettersen, fra Sola, til Bolivia for å jobbe som frivillig arbeider på et norsk barnehjem. Ved tilfeldigheter kom hun i kontakt med Arken. Hun begynte da å støtte arbeidet i fritiden. 17.mai 1997 giftet Gonzalo og May Kristin seg i Cochabamba.

I juli 1996 kom Magne Meling ( fra Stavanger) på ferie til Bolivia for å besøke venner. May Kristin inviterte ham med til Arken. Han hadde knapt satt foten innenfor porten, før han bestemte seg for å støtte arbeidet. I samarbeid med Gonzalo og May Kristin utarbeidet de tre et fadderprogram for nordmenn. En stiftelse ble opprettet i Norge.

F.o.m 1996 begynte Arken å få nok fast støtte fra fadderne, slik at Gonzalo kunne sette bøssen på hyllen. Det betydde at Gonzalo fikk atskillig mer tid til å gjøre andre ting. Nå kunne vi også kjøpe inn variert kost med god kvalitet, og vi fikk anledning til å ansette og lønne våre medarbeidere i Arken. Pågangen av barn er stor. Arken er etterhvert blitt et kjent prosjekt i Cochabamba. De får stadig forespørsel om å ta imot flere barn. Mange ganger kommer barna selv til hjemmet og ber om å få flytte inn.

Men med Guds mirakuløse hjelp har mange av barna blitt værende. Pr. i dag har de ca 50 stabile barn som er rehabilitert, går på skole og fungerer relativt normalt i samfunnet. Takket være faddere og støttepartnere i Norge, kan disse guttene få bo trygt og godt. Og så lenge de går på skolen, kan de bo på barnehjemmet. De eldste guttene er ca 22 år.

-

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelgger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Matt 6.19-21

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt 28.18-20