GI EN GAVE

Menigheten får sine inntekter fra tiende, gaver og offentlig støtte.

Pengene går i hovedsak til lønn av pastor og ungdomsarbeider, samt misjon og drift av menigheten.


For tiden tar vi et ekstra løft for å oppgradere utearealer og inngangsparti.

 

Tiende og gaver kan gis på flere måter:

  • Kontant eller med bankkort i kollekten på møtene. Gaven kan øremerkes.
  • Til kontonummer 3413.30.14650  (Du kan legge inn faste trekk i din nettbank.)

I 2016 gis det skattefradrag for gaver opptil 25.000 kroner. Dette innebærer opptil 6.250 kroner (25%) i fradrag på skatten. Man må da oppgi personnummer til menigheten for rapportering til skatteetaten. 

Vil du øremerke gaven merk innbetalingen:

  • Bygg - Oppgradering av uteareal og inngangsparti.
  • Arken - Barnehjemmet Arken I Cochabamba Bolivia.
  • Nytt Håp - Hjelp til vanskeligstilt ungdom i Cochabamba.
  • Barnehagen - Sion Menighetsbarnehage.
  • Tiende/Gave - Tidende, gave, annet - spesifiser.

Takk for din gave!

Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.
2 Kor 9.7
Last ned bankgiro
Last ned bankgiro

Kontakt:

Menigheten
Sion Blomsterdalen
Skageveien 82
5258 Blomsterdalen

 - Mobil:  91 78 91 68
 - Send e-post