Ukemail 2019-46

Å leve for en bedre oppstandelse?

Møteleder Per Einar ønsket oss sist søndag velkommen til et innholdsrikt møte der både Troens bevis og Filip Ålien fra Filadelfia Alta deltok.

Glenn Tønnessen ra Troens bevis fikk ordet tidlig i møtet og gav oss et herlig innblikk i hvordan evangeliet går frem i land der Troens bevis er stasjonert. Vi fikk se videoer og tall som tilsier at et betydelig antall mennesker blir frelst hver dag gjennom dette store og verdensomspennende arbeidet.

Glenn viste til at Sion er med og støtter 15 evangelister nord i India og kunne melde at det blir ca et menneske frelst pr måned for hver evangelist som er i aksjon. Det var herlig å se møte med nyomvendte hinduer og dåpskøer fra Kina som ingen ende tok.Guds rike går frem.

 

Ukemail 2019-45

Å leve som om Gud fantes!

Møteleder Anne Lise Theisen tok oss innledningsvis med inn i en av Paulus sine bønner. Denne bønnen avsluttes med et intenst ønske om at Gud må gi oss en dømmekraft og en kjærlighet som er fylt med innsikt og visdom. Vi trenger i vår hverdag et verktøy for å sortere alle de inntrykk som kommer i mot oss, hva som er Gud og hva som er noe annet.

Sølvi ledet lovsangen og fortalte om utfordrende kjøreturer gjennom vegarbeidsområder på Askøy. Pekende reflekser, manglende belysning og dårlig vegbane, gjorde sitt til at det ble vanskelig å se hvor vegen egentlig gikk. Men når lyset var grønt, var det bare å kjøre.. og der var det en passasje likevel, selv om det ikke så slik ut på avstand. Det er ikke alltid vi ser så langt fremover i livene våre, spesielt når ting ser litt mørkt ut. Men Gud fører oss gjennom. Han ser kartet ovenfra og ser det gjennomganger vi ikke ser fra vårt perspektiv.

 

Ukemail 2019-44

Jesus synlig gjennom gode gjerninger.

Møteleder Vibeke tok som en innledning utgangspunkt i livsfortellingen til profeten Hoseas. Denne fortellingen viser oss at Gud ønsker kjærlighet og ikke offer. Å kjenne Gud er bedre enn et rituelt brennoffer som var måten de viste Gud hengivenhet på den gangen.

Per Einar tok menigheten videre til dette å gjøre Jesus synlig gjennom gode gjerninger. Vi er kalt til å leve ut det Jesus taler om i bergprekenen og dette blir mulig fordi vi har fått et nytt liv på innsiden som er fylt opp av Guds kvaliteter.

Dette livet er fylt av Guds kjærlighet, hans renhet og hans ydmykhet. Vi er kalt til et hverdagsliv blant familie, kollegaer og venner Her skal vi møte alle med Guds godhet og kjærlighet. Her snakker bibelen om Åndens frukter som blant annet er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet osv.

De gode gjerninger vi er kalt til å gjøre vil alltid innebære et offer. Vi må si nei til kjøttet dvs vår egen vilje og et tydelig ja til Guds gode vilje for våre medmennesker. Vær i Guds nærhet og la Ham forvandle deg slik at du oppdager de gode gjerninger som Gud har lagt ferdig for deg hver dag.

 

Ukemail 2019-43

Lovsangsgudstjeneste og besøk fra Familiesenteret.

Sist søndag hadde vi den halvårlige lovsangsgudstjenesten i Sion og lovsangsgruppen tok forsamlingen med gjennom gamle og nyere sanger i den hensikt å lovsynge Gud og gi pris og ære tilbake til Gud for alt han har gjort for oss.

Sølvi tok oss med inn mot tempelet og lurte litt på hvilken «port» vi var kommet inn gjennom når vi ankom Sion denne formiddagen. Var det gjennom «Lovprisningsporten» med pris og takknemlighet? Var det gjennom porten «Nåløyet? Var det bare så vidt vi orket å komme? Eller kom vi gjennom «Saueporten» dvs at gjorde som vi alltid gjorde, og kom sammen med de andre? Uansett hvilken port vi ankom gjennom, ble vi ønsket velkommen inn i tempelet der Jesus nå har banet en ny og levende veg, like inn i Guds nærhet.

Cathrine Lofnes var med oss og informerte om Familiesenteret som nå er i full drift med flere medarbeidere og flere partnermenigheter. Det er et behov for et slikt tilbud som kan styrke ekteskapene og familiene og gjøre mennesker bedre i stand til å møte de utfordringer så mange kommer til å møte gjennom menneskelivets mange sesonger.

Det er viktig at vi er med å gjøre dette tilbudet kjent både som privatpersoner og som menighet og det ligger brosjyrer på Sion som den enkelte kan ta med seg og levere videre.

Både Trygve og Sølvi sang to sanger og vi hadde en god forbønnstund der flere i forsamlingen som for tiden er syke, ble bedt for.

 

Ukemail 2019-42

Jesus synlig gjennom den Hellige Ånds gjerninger.

Så er høstferien over og vi er i gang med siste del av 2019. Også denne søndagen hadde vi fokus på å gjøre Jesus synlig, men først fikk vi en rapport fra Jens Ottars reise til India tidligere denne måneden.

Jens Ottar ble tidligere invitert til India av lederskapet for nesten 1600 menigheter over hele landet, men syntes nok dette i første omgang var litt for stort. Men utover sommeren 2019 modnet dette seg frem og tur ble planlagt. Over en uke fikk han være med å tale og undervise i 9 sammenhenger og det var et godt planlagt og tilrettelagt opplegg.

Gud virket med og over 30 mennesker gav til kjenne at de ville gi sitt liv til Jesus og en politimann ble helbredet for en yrkesskade. Det er vanskelige forhold for kristne i India og myndighetene har uttalt mål om å stryke kristendommen av kartet i løpet av 2020. Dette blir nok en umulig oppgave da antall kristne i India ligger på ca 70-80 millioner.

 

 

Ukemail 2019-41

Å gjøre Jesus synlig i hverdagen

Møteleder Per Einar ønsket oss velkommen til første søndagsmøte i årets høstferie. Vi fikk innledningsvis se en video med Ola Grytten som er professor ved Handelshøyskolen i Bergen og aktiv i Frelsesarmeen i Solheimsviken. Her fikk vi møte en person med toppjobb i samfunnet som elsker Jesus og ønsker å gjøre Ham kjent for de mange som ennå ikke tror.