Oppstartmail høst 2018

For Tone og meg har det vært en god sommer med campingvogn og båtliv på Vestlandet og det gode været fulgte oss nesten hele tiden.

Da går det mot oppstart for høstens virksomhet på Sion og vi kan se tilbake på gode delemøter og gode bønnemøter gjennom hele sommeren. Det er tydelig at menigheten setter pris på sommerens delemøter og her har vært en god formidling og mange kjenner seg oppmuntret og oppglødet.

Vi skal også denne høsten få være med å «flytte» mennesker. For dem som er langt borte fra kristenlivet, skal vi være gode medvandrere og gjøre dem mer nyskjerring på hva livet med Jesus inneholder.

For dem som har tatt i mot Jesus skal vi være med å føre dem inn i et enda nærere liv med Jesus der rapporter om Guds ledelse og inngripen blir en naturlig del av hverdagen

 

Ukemail sommermail 2018

Da ligger første halvår bak oss i 2018 og vi kan se tilbake på gode samlinger og mye god og nødvendig undervisning. Det er herlig å registrere at flere dette halvår er begynt å oppdage det Gud har for livene deres og vi opplever både bønnesvar og Guds ledelse i enkeltmenneskers liv.

Lørdag var det St.Hans-aften og som vanlig var det samme vær og temperatur som på julaften, så folket uteble. Men noen kom og det kom en fin flokk fra husene rundt oss og det ble både grilling under parasollen, fotball og stort bål.

 

Ukemail 2018-25

Nåde over nåde, mer enn nok for oss alle!

Møteleder Per Einar tok oss innledningsvis med ut på Genesaretsjøen og viste til at Jesus sov i båten når det stormet og disiplene ble svært bekymret. At Jesus kunne sove i denne situasjonen er et mektig forbilde på at den kontroll og den hvile som Jesus hadde, er noe vi også kan erfare når vanskelige ting kommer på i livene våre. Jesus er aldri overrasket over hva som skjer og han er alltid situasjonens herre.

 

Ukemail 2018-24

Det er Gud som gjør det!

Møteleder Sonja minte oss innledningsvis om Guds fulle rustning som er gjort tilgjengelig for oss alle. Det er mye som kan møte oss gjennom dagene, men Gud har gitt oss sin beskyttelse. Gud ønsker ikke bare å høre fra oss når vi er i vanskeligheter, men ham ønsker samfunn med oss også når dagene er gode.

 

Ukemail 2018-23

Gud taler om vi lytter!

Vi har for tiden noen søndager der Sion har besøk utenfra og denne søndagen var det Andre Birkeland fra Pinsekirken Tabernaklet som var med oss. Han hadde hele familien med og møteleder, svigermor Vibeke, hadde et herlig intervju med barnebarnet Alfred i starten av møtet. Trygve ledet i lovsang, så denne søndagen var det en del familie i aksjon på Sion.

 

 

Ukemail 2018-22

En viktig helg med Wiggo Skagestad.

Sist helg hadde Sion besøk av pastor i Filadelfia, Wiggo Skagestad, og dette ble en god opplevelse for både lederskap og menighet. Lørdag hadde vi en samling med lederskapet og Hanne fra barnehagen der vi samtalte om menighet og barnehagedrift. På kvelden var det bytur i det herlige været og Wiggo fikk se den flotte byen vår for første gang.

Søndag var det møte på Sion og Trygve kunne gi ordet til Kari Haugsvær som hadde en herlig innledning der hun ba oss alle akte på den tjeneste som er gitt oss som enkeltpersoner for å betjene fellesskapet. Hun var takknemlig for alt Sion hadde gitt henne i årene familien bodde her.