Ukemail uke 3-2018

Skjulte skatter i mørket.

Møteleder Per Einar kunne ønske velkommen til et innholdsrikt møte som fant sted innenfor en tidsramme, mye kortere enn forrige søndag. Dette er det interessante med Sion. Du kan aldri være sikker på hvordan møtene blir. Flott at vi tillater oss å ha slik variasjon.

Per Einar innledet med å sitere ordet om at: «Et glad hjerte gir legedom til hele kroppen». Det er bra å ha et hjerte som gleder seg og vi har fulle muligheter til å kunne oppleve dette om vi kaster på Herren det som tynger oss.

 

Ukemail 2017-02

Et godt utgangspunkt for 2018.

Møteleder Sonja kunne ønske en stor forsamling velkommen til årets første søndagsmøte. Lovsangen hadde full besetning og Guds nærvær var der fra første akkord. Nattverdsbordet var dekket og vi var i gang med et møte som varte lenger enn hva som er vanlig på Sion. Nådegavene var i funksjon og både tunger med tydning og kunnskapsord, ble en naturlig del av dette møtet

 

Ukemail 2018-01

Fullt hus på Sion på julaften!

Vi var litt spente på hvordan fremmøte på Sion ville være denne julaften fordi Karmel dette året valgte å ha eget arrangement. Det var derfor en glede å se Sion fylt opp og vi måtte sette inn noen stoler ekstra.

Arne ledet julegudstjenesten med stødig hånd og folket sang godt med i både gamle og nye julesanger. Godt å ha Hanne, Arne og Håvard med på vokal og instrumenter,  i tillegg til Trygve på piano. Dette fungerte godt og med god lyd og fin pynting, ble det hele en god opplevelse.

 

Ukemail 2017-51

Lytt til det nye livet!

Så var det tredje søndag i advent og vi var samlet til et interessant møte med lovsang, nattverd og frigjørende undervisning. Møteleder Trygve forrettet nattverden og viste til nødvendigheten av å koble Betlehem og Jerusalem. Julen handler om et barn i en krybbe, men barnet var Guds egen sønn, ankommet for å gi sitt liv for våre synder på et kors.

 

Ukemail 2017-50

Koselig adventskaffe med tydelig evangelisk budskapsformidling.

Så har årets adventskaffe funnet sted og Sion var pyntet til fest for dette arrangementet som er et fellesprosjekt mellom menighet og barnehage. Gro ledet festen på en aldeles ypperlig måte og barnehagens innmarsj og juleevangeliefortelling er alltid en herlig ting og få med seg. Her møtte vi Jesusbarnet, Josef, Maria, eselet, husvert, hyrder og engler i forkledning og dyp innlevelse.

Ester Mari Theisen sang acapella, to sanger, herunder Mary did you know. Fellessangene var det heller ikke noe å si på hva gjelder sangglede og innsats.

 

Ukemail 2017-49

Job og vennene hans!

Møteleder Per Einar ønsket velkommen til en meget interessant formiddag på Sion. Lovsangen hadde i seg en helt ny sang om Jesu blod, og vi oppdaget at Sølvi hadde laget mer tekst til sangen: « Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet». Dette hadde nok sammenheng med søndagens tema.

Anne Lise Theisen hadde signalisert at Job ville være tema denne søndagen og det er få forkynnere som våger seg på å ta tak i alt hva denne litt glemte boken i bibelen inneholder. Boken er sannsynligvis en av bibelens eldste og omtaler mange av de mest grunnleggende spørsmål som mennesker til alle tider har stilt seg.