Sommermail 2017

St.Hans.

Det var regnfullt da folk ankom for St.Hansfeiring hos Tone og Trygve og stuen ble etter hvert helt full. Men så skjedde det vi hadde bedt om og få hadde ventet; det ble oppholdsvær og vi hadde en flott tid rundt det store bålet som tok fyr ved hjelp av biter av skumgummi dyppet i diesel.. Det ble spilt volleyball og instrumentene kom i bruk rundt bålet etter at de største flammene hadde gitt seg. Vi pleier å holde på til litt over midnatt og kl 0002 kom slagregnet tilbake.. Samlet sett en herlig kveld og et herlig bønnesvar!

 

Ukemail 2017-25

Endetidsfokus!

Sølvi kunne ønske en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte sist søndag. Hun viste til Paulus og Silas i Fengselet der de satt fengslet uten lov og dom. Selv i denne vanskelige situasjonen sang de lovsanger og dette utløste de himmelske krefter i form av jordskjelv. Lenkene falt av og dører ble åpnet. Men de gikk ikke ut med en gang. Paulus spurte etter fangevokteren og ropte at han ikke måtte skade seg. Hele denne hendelse fant ikke sted for fordi Paulus og Silas hadde gjort noe galt, eller at de skulle lære noe av hendelsen. Nei, det skjedde for at fangevokteren og hans familie skulle bli frelst.

 

Ukemail 2017-24

Med full fart gjennom Apostlenes gjerninger!

Møteleder Per Einar ønsket en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte sist søndag formiddag. Ruth Ssekamatte, som reiser tilbake til Uganda mandag, fortalte innledningsvis sin livshistorie til oss. Det var sterkt å høre hvordan hun som liten jente bad om at Gud skulle forsørge familien etter at faren døde mens mange av søsknene ennå var svært unge. Gud sviktet ikke og hennes livskall ble å etablere gode forhold for dem som ingenting har. Dette oppdrag står hun fremdeles i sammen med sin ektemann Israel.

 

Ukemail 2017-23

Ruth og Israel Ssekamatte på Sion!

Møteleder Trygve kunne ønske en god forsamling velkommen på første pinsedags formiddag. Trygve innledet og minte om det som står skrevet i Ap.gj 2: «..var de alle samlet på sammen plass til samme tid». Ingenting, hverken tv eller cd-er kan erstatte fellesskapet der vi fysisk er samen og opplever Gud. Gud ønsker fellesskap og det er mye godt i dette å oppleve ting sammen. Språkunderet i Babel førte til forvirring, mens språkunderet på pinsedag førte til at folk stimlet sammen. Pinse er ment å samle alt Guds folk over helt verden.

 

Ukemail 2017-22

Identitet.

Møteleder Vibeke ønsket en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte i slutten av en av vårens langhelger. Vi hadde nattverd og lovsangen bestod av både nyere og gamle sanger. Selv om vi kan være færre på denne type søndager, så har møtene både Gudsnærvær, herlig lovsang og nådegavene er i funksjon. Når Gud er til stede, er mulighetene mange.

 

Ukemail 2017-21

Vel overstått 17.mai!

Det var en god flokk som var med på Liland også dette året og toget vårt er et godt og gjenkjennelig innslag som blir satt pris på. For mange som er oppvokst på Liland de siste 30 år er det dette lokomotivet med vogn som er 17-mai tog og ikke det toget vi går i.. Artig å høre at flere bemerket at neste generasjon Birkeland var på plass som lok-førere (Andre og Joachim).

 
 
Pastor Trygve Birkeland
Pastor Trygve Birkeland