Ukemail 2017-46

Misjonsfokus med Troens bevis.

Møteleder Arne kunne denne søndagen ønske Kai Johannsen og Hans Martin Skagestad velkommen til Sion som er en partnermenighet i Troens Bevis sitt store misjonsarbeid. Sion underholder 12 evangelister i Nord India. Arne påpekte at dette arbeidet er vår forlengede arm ut til folkeslag som ikke den enkelte av oss er i stand til å nå.

 

Ukemail 2017-45

Hva kjennetegner kristenlivet?

Møteleder Anne Lise kunne ønske folket velkommen til møte der vi helt fra starten merket Guds nærvær. Det er noe med dette nærværet som ikke kan skapes, men som er der fordi vi åpner opp og lar Gud være stor blant oss.

 

Ukemail 2017-44

Gud arbeider på forunderlig vis.

Møteleder Sonja ønsket oss velkommen til et innholdsrikt møte sist søndag. Både lovsang og nattverd fikk god plass i møtet og vi merket Guds nærvær fra første akkord.

 

Ukemail 2017-43

Når Gud koordinerer.

Møteleder Trygve ønsket sist søndag folket velkommen til ettermiddagssamlingen vår som kalles «Fem over 5». Dette er et møtepunkt med litt mindre program, noe lettere formidling og god tid til sosialt samvær rundt kaffebordet.

Lovsangen med Sølvi i spissen ledet an og Sølvi sang selv to sanger hun selv hadde valgt ut. Herlig å høre Sølvi alene. Hun har alltid mye å gi både i ord og toner.

 

Ukemail 2017-42

Den nye skapning.

Møteleder Per Einar minte oss om i sin innledning at kjærligheten skal stå høyt på vår agenda. Det er greit nok å elske sine nærmeste og dem en ellers står nær, men Jesus kaller oss til å la denne kjærlighet også nå mennesker vi ellers omgir oss med i hverdagen.

 

Ukemail 2017-41

Det er høstferie, men møtene og samlingene i menigheten går som normalt. Møteleder Vibeke tok oss med gjennom et innholdsrikt møte og lovsangen hadde med seg en ny sang denne søndagen. Trygve leste også opp et minneord om Gunnar Carlsen som forlot oss så alt for tidlig. Han ble begravet sist tirsdag og hans grav er på Fana. Vi lyser fred over hans minne og takker alle som på ulike måter var med å gi gode ting inn i livet til Gunnar.