Ukemail 2021-38

Fult hus, barnevelsignelse og Halvard Hasseløy

Vi fikk en nydelig stund sammen denne søndagen.Vi fikk gleden av å velsigne lille Mathilde til Vegard og Veronica Asphaug og Halvard Hasseløy kom å delte hjerte sitt for Ukraina og for evangeliet. Denne søndagen var det så stort frammøte på Sion at det ble vanskelig å finne parkering utenfor. Vi håper på mange mennesker i Sion i tiden som kommer. 

Det begynner å bli en lang og god tradisjon å få ha Halvard Hasseløy hos oss en søndag på høsten. Halvard startet med å takke oss og andre lokale menigheter som er med på å legge til rette for kles-innsamlingen hver høst. Dette betyr masse og hadde vært vanskelig for Halvard å ordne uten det lokale engasjementet. Takk til alle som både har bidratt med organisering, spre ordet og sekker med klær.

 

Ukemail 2021-37

Jødenes og Israels plass i Guds frelsesverk.
Denne søndagen opplevde vi et nytt bekjentskap for oss, nemlig Philip Juliussen. Han er bare 19 år og venter på å komme inn i militæret etter nettopp å ha fått ny jobb i en kristen bokhandel i Haugesund. Han fortalte innledningsvis om det kall han nå kjenner over livet sitt, men som ikke var der fra begynnelsen av. Det var ikke forkynnelse rundt Israel-fokus som stod fremst i hans engasjement, men i løpet av de siste årene har dette vokst frem og han er nå engasjert i den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem sin Norgesavdeling.Vi fikk ta del i et herlig og meget informativt budskap der Jesus stod i sentrum fra begynnelse til slutt.
 
 

Ukemail 2021-36

Det går nok over..

Denne søndagen skulle medpastor Andrè ha talt på Sion, men han er rammet av korona og må derfor ta en pause fra oppdragene. Grunnet smittesituasjonen valgte vi å ikke ha søndagsskole. Det var derfor bare godt voksne og eldre til stede på Sion denne søndagen.

 

Ukemail 2021-35

Nattverd for første gang på veldig lenge.
Det var en glede å kunne invitere til nattverd sist søndag og vi gjorde dette på en måte som tilsier at vi overholder smittevernregler. Møteleder, Per Einar ledet nattverden og folket fikk komme frem med god avstand til brød som var lagt med grei gripeavstand på flere fat og vinbeger der annenhver plass i stativene stod tom. 
Vi skal enda gjøre noen mindre justeringer, men kjenner på at dette minnemåltidet  skal vi få til så sant dette er praktisk mulig.
 

Ukemail 2021-34

Innsettelse av Cecilie som barnearbeider i Sion!
Sist søndag hadde vi gleden av å innsette Cecilie som barnearbeider i Sion og dette er vel første gangen at vi har hatt en lønnet stilling i Sion rettet inn mot barn.
Trygve hadde en liten samtale Cecilie før vi bad for henne og hun presenterte seg selv og familien og fortalte kort om sin vei tilbake til Sion. Som familie har de gått i andre menigheter, men lengselen mot Sion ble de senere år forsterket selv om hun nok måtte innrømme at: "tilbake til Sion skulle hun ikke".
Men så var de innom flere ganger og tilbud om jobb både i barnehage og menighet, kom som en overraskelse, og etter litt tenkning, så ble det et ja. Cecilie er alt i gang i jobben og det ble en herlig forbønnsstund der ledergruppen sto rundt henne og ba og nådegavene var i funksjon.
 

Ukemail 2021-33

Så er vi i gang med høsten 2021.

Da har vi bak oss det første ordinære formiddagsmøtet etter at sommerens delemøter. Det var kjekt å treffe folket igjen og se at samtlige generasjoner var representert. En fin flokk var samlet samlet selv om mange fremdeles har både sommerferie og andre oppdrag. Flere barn var  til stede og søndagsskolen er nå  i full gang.
 
 

-