Ukemail 2020-4

Med hjerte for Ytrebygda!

Sist søndag var det klart for fellesmøte mellom Sion og Karmel under mottoet: «Med hjerte for Ytrebygda». Det knytter seg alltid spenning til om folk velger å komme til disse fellessamlingene og med glede kunne vi alle se at Karmel ble fylt helt opp av folk fra Karmel og Sion og mennesker utenfra som ellers ikke pleier å være så mye på møter.

Ivar Stensland ledet Gudstjenesten og i lovsangen hadde vi et sammensatt team av lovsangere fra begge forsamlinger og sanggleden var stor både på plattform og i den fullsatte salen.

Ivar og Andre Birkeland tok etter lovsangen plass i sofaen på scenen og Ivar intervjuet Andre som nå er klar til å ta et tak i Ytrebygda som medpastor i 20% stilling i Sion. Han brenner for det lokale arrangement og ønsker å bygge ned terskelen til våre bedehus slik at flere våger å sjekke ut hva vi holder på med.

 

Ukemail 2020-3

Bønn-Ett er nødvendig!

Møteleder Per Einar ønsket oss velkommen til denne søndagen som er innledningen på den årlige bønneuken som vi har sammen med bedehuset Karmel i Blomsterdalen. Her blir samlinger hver dag utenom fredag og lørdag og vi anbefaler at folk velger å være med når de har anledning.

Vi nærmer oss også alphakurset som avholdes ti tirsdager fra og med 21.januar kl 1930 på Karmel. Her oppfordres det til å melde seg på sammen med den som er invitert med. Det er viktig med en god miks av erfarne kristne og nye som ønsker å sjekke ut hva kristentro virkelig er.

 

Ukemail 2020-02

Så er 2020 i gang.

Sist søndag hadde vi et meget innholdsrikt møte på Sion med minneord over Jon Furuset, pastorinnsettelse, nattverd og kort tale ved Trygve B.

Trygve hadde et kort minneord over Jon Furuset som døde lille julaften og som ble 94 år. Jon var i tidligere tider med i eldsterådet i Sion og var ellers aktiv i eldretreffene, menighetsmusikken og søndagskolen. De siste årene fikk han på Slettemarken sykehjem der hans kone Aud fremdeles bor. Vi lyser fred over Jons vakre minne.

Andre Birkeland ble enstemmig innvalgt som medpastor i Sion i menighetsmøte 01.des og søndag 5. januar ble han sammen med sin Marit innsatt ved håndspåleggelse. Andre takket for tilliten og at han kjenner seg så ønsket av hele menigheten. Han kommer til å være en søndag i måneden på Sion og ellers arbeide med at vi skal bli flere, spesielt barnefamilier, samarbeidsprosjekter med andre menigheter og interne rutiner i menigheten som kan gjøre det bedre for folk som kommer til oss og vi som utfører ulike tjenesteoppgaver i Sion.

 

Julemail 2019

Julemail 2019

Så er 4 adventslys tent og møteleder Trygve kunne ønske forsamlingen velkommen til møte der julens sanger selvfølgelig var den del av lovsangen. Her finnes mange gode, nydelige og evangeliske julesanger og mange av disse er fra det siste 10-året.

Vi hadde nattverd og Trygve påpekte nødvendigheten av å ha med Golgata når vi snakker om Jesu fødsel i Betlehem. Vi synger: «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg». Denne sangen viser denne sammenhengen på en god måte.

 

Ukemail 2019-51

Gjøre Jesus synlig gjennom julehøytiden.

Så er det tredje adventslyset tent på Sion og juletreet fikk sin julepynt under kirkekaffen etter møtet. Møteleder Per Einar intervjuet innledningsvis Einar og Betty Milde i forbindelse med alphakurset som skal være fra 21.januar sammen med Karmel. De fortalte at de var blitt frelst og senere døpt på evangeliesenterets sommerstevne, men gikk ikke i noen menighet.

Da de oppdaget at det skulle være alphakurs i Ytrebygda, tok de kontakt med et navn på plakaten og ble med på kurset som siden førte dem inn i Sion der de raskt ble medlemmer. Einar og Betty er svært takknemlig for menigheten og hva den har betydd for dem. Det har gitt alderdommen en ny mening og alphakurs anbefales på det sterkeste.

 

Ukemail 2019-50

En herlig adventskaffe-samling på Sion!

Sist søndag hadde vi den tradisjonelle adventskaffen på Sion som er et samarbeidsarrangement mellom menighet og barnehage. Sion var flott pyntet og etter hvert fyltes lokale opp av hovedsakelig familier av dem som har sine barn i barnehagen.

Hanne ledet oss trygt og godt gjennom arrangementet som startet med stor prosesjon der alle barna og de ansatte kom gående inn i salen med lys til en flott julemelodi over lydanlegget.

Barna sang flere julesanger før julespillet ble satt i gang. Her møtte vi alt fra esel, sauer, husvert, hyrder og engler til Josef og Maria og Jesus-barnet. Helt nydelig å se innlevelsen fra disse små som nok vil huske juleevangeliet gjennom hele livet.