Ukemail 2020-48

Gode nyheter fra barnehagen!
Vi er nå kommet i den situasjonen at vi gjenåpner den minste avdelingen i barnehagen fra 01.des. De siste ukene har vi fått flere barn og har nå fullt sett i forhold til det antall ansatte vi nå har på jobb. 
Dette er er et bønnesvar som kommer i rette tid. Takk til alle som har stått med i bønn. Gud hører bønn og nok en gang har vi opplevd at løsningene kommer.
 

Ukemail 2020-47

Gud som vår kjære far!

Da har vi bak oss den andre søndagen i denne perioden da vi ikke kan samles på vanlig måte grunnet koronasituasjonen. Men selv om vi ikke kan møtes fysisk, så er det fullt mulig å ta en telefon og vi håper at folk kjenner seg ivaretatt under de rådende forhold.
Denne søndagen sendte Andrè B direkte på facebook fra stuen ute på Sletten og denne talen vil bli å se og å høre ut fra vår nettsider de kommende dager og uker.
 
 

Ukemail 2020-46

Vi kan ikke samles inntil videre.

Så er vi igjen tilbake til litt hvordan livet var våren 2020 da samfunnet stengte ned grunnet koronautbruddet. Men denne gangen er skoler og barnehager åpne, derimot er regelverket forøvrig enda noe strengere.
Regelverket i Bergen tilsier at bare 20 vil kunne samles og dermed blir det vanskelig å avholde våre søndagsmøter. Oppfordringen er ellers at hver enkelt må prøve å redusere antall nærkontakter, og dermed blir det umulig å gjennomføre noe særlig organisert aktivitet i regi av menigheten. 
All virksomhet er dermed innstilt og lovsangsgruppen kommer også til å avlyse sine øvinger de kommende uker. 
VI kommer fortløpende med informasjon om her skulle komme endringer i regelverket som tilsier at vi opptrer ansvarlig ved å samles.
 
 

Ukemail 2020-45

Nye koronatiltak i Sion  fra og med søndag 8.nov.
Nok en god søndag på Sion og godt med folk selv om korona-situasjonen i Bergen er noe forverret. Vi har gjort en samlet vurdering og ser at vi blir nødt for å innføre nye tiltak som blir gjeldende fra kommende søndag.
Bruk av munnbind og foreløpig stans i kirkekaffen.
Vi gjør nå som flere andre menigheter praktiserer og innfører bruk av munnbind så lenge du ikke sitter på stolen. Er du på vei inn eller har ærend under møtet-- eller vil prate med folk før eller etter selve møtet.. så skal du ha munnbind på. Møtevert deler ut munnbind ved inngangen til dem som ikke har med og alle tar med seg sine munnbind hjem etter samlingen slik at våre lokaler ikke utsettes for noe risiko.
Vi har heller ikke kirkekaffe inntil videre da vi ikke klarer å holde skansen for hvem som tar i hva. Om vi ellers holder avstand og møteleder informerer godt, så er det fremdeles trygt å komme på møte, noe vi håper folk fortsetter med.
 
 

Ukemail-44-2020

Den beste utsikt!

Denne søndagen var vi flere enn vi har vært på møter denne høsten. Vi  gleder oss over at både nye og gamle finner det interessant å komme på Sion sine møter. Den gode kombinasjonen av lovsang for både små og store gjør sitt til at alle trives og finner noe de kan engasjere seg i under møtet.
Vi følger med på hvilken smittevernregler som kommer denne uken og kommer ut med informasjon om nye regler rammer vår virksomhet slik vi driver i dag.
 

Ukemail 2020-43

"Kom! Hvordan ser dette ut for oss som allerede tror?"

Møteleder Hanne ønsket oss alle velkommen og minnet oss om at det er viktig å løfte blikket. Ser vi bare ned, så ser vi lite. Om vi løfter blikket til Gud vil vi oppleve at vi ser mer og kommer i kontakt med Ham som kan hjelpe når livet ikke blir det vi hadde håpet på.