Ukemail 2019-08

Jesus, det sanne vintre!

Møteleder Trygve fortalte innledningsvis fra LED-19 og takket menigheten for at vi som ledergruppe får anledning til å delta på disse store årlige inspirasjonssamlingene. Fokus på Led-19 var som tidligere nevnt: «Gjøre Jesus synlig, forvandle mennesker, forandre samfunn».

Trygve fortalte om sin drøm om å kunne sende ut mennesker fra Sion til sin hverdag. Dette bevisstgjør oss som menighet til å være forbedere og den som sendes ut, øker sitt fokus på oppdraget. Trygve intervjuet et av Sions medlemmer som etterpå ble bedt for av ledergruppen og andre som ville være med å be. Spennende å se hva denne bevisstgjøring kan gjøre med både dem som sendes ut og oss som er menigheten.

Foruten nattverd, lærte vi også en ny sang med lovsangsgruppen, en sang med tittel verdig. Vi håper denne tilbedelsessangen kan brukes i tiden fremover og sette fokus på hvem Gud er for oss.

 

 

Ukemail 2019-07

LED- 2019.

Sist søndag var det delemøte på Sion, mens hele ledergruppen og Sølvi var på Pinsebevegelsens store hovedsamling LED-19 på Oslo Conventioncenter, beliggende i Vestfold. Her var vi sammen med ca 1700 mennesker, for det meste ledere på ulike plan i landets pinsemenigheter.

 

Ukemail 2019-6

Med fokus på Israel.

Sion og Karmel hadde sist helg en helg sammen der vi satte fokus på Israel. Dag Øyvind Juliussen fra den Internasjonale Kristne ambassade var med oss og dette ble en helg som vi kjente var nødvendig for oss alle. Det er noe med dette Israelsengasjementet. Det må vedlikeholdes. Ellers så dør det ut med tanke på all den negative omtale som denne lille nasjonen får daglig i media verden over.

Vi startet i Sion på lørdag og hadde for oss temaet: Israel i et bibelsk, historisk og moderne lys. Dette ble en svært interessant og systematisk gjennomgang av denne nasjonens tilblivelse og vi fikk være med inn i Guds paktsinngåelse med Abraham som faktisk sov da pakten ble inngått. Derfor er pakten Gud inngikk den gangen en pakt fra Guds side, en pakt Gud ikke kan gå i fra og en pakt som heller ikke jødene kan gå ut av. Dette betyr ikke at jødene dermed er berget for tid og evighet, men at Guds utvelgelse av jødene som sitt eiendomsfolk, står fast uansett hvordan jødene forholder seg.

Vi fikk også et innsyn i de kristnes behandling av jødene fra starten av. Her har vi lite å være stolte over og jødehatet som utløste drapene på over 6 mill jøder under andre verdenskrig, lever videre i dag, også i vår nasjon.

Vi fikk også være med gjennom opptrappingen mot etablering av nasjonen Israel i 1948 og fikk se erklæringene fra både Folkeforbundet og FN og her er ingen tvil om hvilke områder som skulle tilhøre Israel. Derfor blir det underlig når det i dag hevdes at Israel har okkupert landområder.

 

 

Ukemail 2019-5

Hva Jesus kaller seg.

Møteleder Hanne fikk litt å gjøre på søndag da både Trygve og Sølvi var opptatt i annet oppdrag, men dette løste seg på en god måte. Sigbjørn Vindheim var innom Sion og satte seg ved pianoet og dette ble meget bra.

 

 

Ukemail 2019-4

Johannesevangeliet i fokus.

Våren 2019 setter Sion fokus på Johannesevangeliet og menighetens egne forkynnere vil med ulike tilnærminger, ta oss med inn i en av de bøker i bibelen som leses mest.

Anne Lise Theisen var søndagens møteleder og tok oss med gjennom et møte med både nattverd og lovsang og Trygve var første mann ut i temaundervisningen.

 

 

Ukemail 2019-03

Bønn fremfor alt!

Møteleder Anne Lise Theisen ønsket oss velkommen til en innholdsrik formiddag på Sion der vi hadde besøk av ekteparet Liv Kaland Fjellstad og Oddvar Søvik fra Filadelfia Kristiansand. Denne søndagen skulle vi ha to innlegg og derfor var det laget til middag slik at folk slapp å tenke på dette om møtet skulle gå litt utover den vanlige tidsramme.