Ukemail 2020-14

Vi må innstille oss på at corona-tiltakene vil vare en tid fremover.

Ja, de tilstander som vi nå lever under, hadde vi neppe forventet oss når vi gikk i gang med 2020. Dette viser hvor sårbar og små vi mennesker er når det kommer til stykket. Vi har lite å stille opp med og det er godt at vi har både Gud og hverandre i tillegg til våre myndigheter som gjør hva de kan for å skadebegrense coronavirusets virkninger.

I dag har Tone og meg lyttet både til Salt-Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklets sendinger på nettet henholdsvis kl 1100 og kl 1200. Dette kan virkelig anbefales og Tabernaklets barneopplegg ser veldig bra ut. Bare gå inn på nettsidene til menighetene og let deg frem til gudstjenesten og undervisningen, eller følg de linker som Andre B sender ut på forhånd.

Salt var på besøk hos Marta og Maria og Tabernaklet hadde nattverd. Flotte kvalitetsopplegg som blir sett av mange og som nok har et større nedslagsfelt enn en vanlig gudstjeneste ville hatt. Takk til disse menigheter som tar arbeidet med å lage disse velfungerende og flotte oppleggene.

Vi prøver å ringe rundt til folk og høre hvordan dagene går. Dette gjør vi ikke for å overvåke noen, men rett og slett fordi vi bryr oss og ønsker at folk skal ha det så bra som mulig under de rådende forhold. De som ikke mottar ukemail, vil få denne delt ut eller i posten og samlet sett tror vi informasjonsflyten er greit fungerende.

 

Ukemail 2020-13

Sion nedstengt til over PÅSKE slik det nå ser ut.

Kjære alle sammen!

Som dere alle er kjent med, så må vi påregne at restriksjonene som ble innført for to uker siden, kommer til å vare en god stund fremover. Vi skal være takknemlige for at både lokale og nasjonale myndigheter har tatt corona-situasjonen på alvor og vi har ingen problemer med å etterkomme de oppfordringer og forordninger som vi blir pålagt.

At vi ikke er sammen til Gudstjenester, formiddagstreff, nærfellesskap, bønnemøter og ledergruppemøter etc, gjør at vi alle kjenner på savnet av fellesskap. Ja, noen ganger er det ikke før vi mister det vi har, at vi lærer å sette pris på det vi ellers tar som en selvfølge.

Vi oppfordrer dere alle til å ta den telefonen eller sende den tekstmeldingen til en i Sion som du kanskje aldri har hatt så nær kontakt med. Slike små tiltak virker og gjør inntrykk og det er viktigere enn noen gang at folk opplever seg sett når de vanlige møtepunkt er nedstengt.

Noen er nok allerede permittert, mens andre av oss vil være i full jobb i ukene som kommer. Om situasjonen varer ved i flere uker fremover, vil også flere i vår menighet få sine utfordringer når det gjelder både økonomi og de daglige gjøremål. Vær åpen for hvordan du i denne situasjonen kan være et bønnesvar inn i andre menneskers liv, både innenfor og utenfor Sion.

 

Ukemail 2020-12

Sion valgte å stenge ned all aktivitet som samler folk.

Ledergruppen i Sion var samlet sist torsdag og hadde som en av de mange sakene på dagsorden, hvordan Sion burde agere når koronasituasjonen var i ferd med å eskalere.

Det var samlet enighet i lederskapet om å følge nasjonale råd og stenge ned all virksomhet, herunder møter og samlinger ellers som er i regi av menigheten.

Dette har ingenting med at vi ikke har tro til Gud og hans allmakt til å kunne bevare oss, men når nasjonale og lokale myndigheter gir forordninger, er det vår kristenplikt å følge dette opp.

Vi har i Sion utsatte grupper av mennesker rett og slett fordi vi har mange eldre og kronisk syke blant oss og i solidaritet med dem, er det viktig at vi tar drastiske grep for å kunne stanse dette virus også på det lokale plan.

Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre i ukene som kommer. Om det ikke er mulig å møtes, så hold kontakt via mobil, mail eller over sosiale medier. Det er fullt mulig å besøke hverandre, men innhent tillatelse fra den det gjelder, før du møter opp.

 

 

Ukemail 2020-11

Hva er drivkraften i livene våre?

Nok en søndag fikk vi gleden av å være alle generasjoner på Sion og Sølvi har et godt tak om barnesangene. Barna var med til etter nattverden og de fikk siden være sammen med foreldre i barnehagens avdeling bak møtesalen. En fin utvikling som Sion ønsker hjertelig velkommen.

 

Ukemail 2020-10

Når troen møter livet!

Møteleder Per Einar kunne ønske en fin forsamling velkommen og denne søndagen var vi alle generasjoner til stede, selv om det var vinterferie.

Trygve hadde lovsangen og barnesangene satt løst hos de fire små som var med oss i møtet inntil de fikk gå på søndagskole som Andre tok seg av. Det gode er at vi kan mange barnesanger i Sion fra tidligere og det er lett for oss å plukke dem opp selv om det er lenge siden sangene er blitt brukt. Vi gleder oss over å se barnefamilier sammen med oss. Det er et bønnesvar. 

 

Ukemail 2020-9

Hvis jeg har funnet nåde..

Det er vinterferie her vest, men både denne søndagen og neste går som vanlig og det er flott å se at folk kommer selv om det er feriemodus på noen. Møteleder Arne leste fra Johannes evangeliet der Jesus ber for sine. Det er godt å vite at Jesus har bedt for oss mens han gikk omkring her nede på jorden og han ber for oss fremdeles.

Herlig at to barnefamilier var med på Sion denne søndagen og la dem, både store og små, kjenne seg varmt velkommen blant oss.