Sommermail 2019

Forbilder fra Josefs liv.

Sist søndag hadde vi siste ordinære formiddagsmøte, før sommerens delemøter tar over. Møteleder Arne ønsket oss velkommen og fikk en herlig formiddag i sammen med lovsang, god undervisning og forbønn.

Jens Ottar var søndagens taler og tok utgangspunkt i fortellingen om Josef som satt fengslet sammen med faraos munnskjenk og hans baker. Disse to som der satt fengslet representerer på mange måter menneskehetens inndeling. Munnskjenken representerer dem som får gå inn i det store oppdraget mens bakeren representerer dem som ikke har noe håp for livet sitt.

Vi kan ha gjort mye forskjellig dumt, men gjennom forsoningen og blodet blir vi gjeninnsatt i tjeneste for Gud når vi tar i mot ham. Bakerens drøm viste at han underveis til Farao ble frastjålet det han hadde med seg og himmelens fugler stakk av med det som var ment for Farao.

Jens Ottar er dyktig på å finne bilder i det gamle testamentet som viser frem mot Jesu frelsesverk. Det som skjedde er i seg selv viktige fortellinger, men vi kan også med stor frimodighet anse det som skjedde som forbilder på det Jesus kom for å gjøre.

Arne sa også litt om forbønnens betydning og sang sangen: «Det er makt i de follede hender». Det er ikke alltid vi kjenner oss like på i forbønnssituasjoner, men denne tjenesten er viktig både for enkeltpersoner og for menigheten.

Det ble en god stund med forbønn etter talen og praten gikk lett rundt kaffebordet før vi tok turen ut i sommerdagen og ferietid for mange i menigheten.

 

 

Ukemail 2019-26

Ikke vær redd for prøvelser.

Møteleder Vibeke ønsket oss velkommen til en herlig formiddag på Sion denne søndagen som også var St.Hans-aften. Vi hadde besøk fra Bolivia og May Kristin og Gonzalo hadde også med seg sin datter Elisabeth som denne våren er ferdig med videregående i Stavanger.

 

 

Ukemail 2019-25

Er det virkelig mulig?

Møteleder Hanne tok oss innledningsvis med inn i avsnittet i Jeremia der det står at Gud vil gi oss fremtid og håp. Hun hadde sett nærmere på en engelsk oversettelse der ordet «prosper» ble brukt. Dette ordet kan bety: Blomstre, etterfylle, bli frisk og sterk, ha fremgang, være lykkelig. Ingen tvil om hva Gud ønsker for oss, han som er vår gode himmelske Far.

 

Ukemail 2019-24

Evangeliesenterets arbeid går bra i Bergen!

Sist torsdag var jeg til stede på et møte der de forskjellige menigheter som støtter evangeliesenterets kontaktkafe i Bergen. Her møtte ledere for Pinsemenighetene og fikk en god orientering om hvordan det nå går med virksomheten som startet for fullt i september i fjor.

De serverer nå mat til mellom 30 og 60 hver tirsdag og torsdag og gjestene får med seg en matpose når de forlater Betel Lille Øvregate som er plassen virksomheten er lokalisert til. Maten kommer fra den nyopprettede matsentralen i Bergen som samler inn god og sikker overskuddsmat fra butikker og hoteller. Det er nå i denne måneden ansatt kokk i 40% stilling og vedkommende tar hånd om alt som har med mat og matsikkerhet og alt er på stell hva gjelder hygiene og variert kost.

Her foregår gode samtaler og det kan rapporteres at minst 5 fra det svært belastede rusmiljøet rundt Vågsbunnen, har fått hjelp på Østerbø og på det nyopprettede kvinnesenteret østpå. Politiet må ofte gi rusavhengige forbud mot å oppholde seg i sentrum, men om de rusavhengige sier de skal til evangeliesenteret, ja da får de lov til det. Dette tilsier at evangeliesenterets kontaktkafe er blitt en stabiliserende faktor i dette området av Bergen.

Det har heller ikke forekommet voldsepisoder og det er heller ikke funnet søppel og sprøytespisser i dette området av Lille Øvregate. Her er møter hver torsdag og menighetene kommer fra høsten av til å påta seg litt mer ansvar for disse kveldene.

 

Ukemail 2019-23

Å ha en hjertesak.

Møteleder Anne Lise Theisen tok innledningsvis for seg begrepet makt som ofte er befengt med mye som oppleves som negativt. Folk ønsker makt, bruker makt, lar ting gå ut over andre og setter seg selv først. Når Jesus snakker om makt, handler det derimot om makt til å frelse alle. Når det er i en slik sammenheng begrepet makt anvendes, har vi lite å frykte. Gud vil oss det beste.

Det var mange barn til stede på Sion denne søndagen og Sølvi tok oss innledningsvis med i to barnesanger før vi sang flere nyere og gamle sanger sammen.

 

 

Ukemail 2019-22

Vær en forbeder!

Først. Takk til alle som deltok på vårens dugnad sist onsdag. Her var godt oppmøte og mye godt arbeid ble utført.

Møteleder Trygve tok oss innledningsvis inn i litt undervisning rundt nattverden. Da Jesus snakket om å spise hans kropp og drikke hans blod, ble det for mye for mange av dem som hørte på da Jesus talte i Kapernaum. Dette kolliderte med mye av det de hadde lært og noen trakk seg etter dette, bort fra Jesus. Det Jesus først og fremst ville få frem, var at Han ønsket å komme så nær som overhodet mulig. Når vi spiser og drikker noe, blir det en del av oss. Jesus ønsket at Han skulle være i oss og vi i Ham.