Påskemail 2019

Hva er da et menneske?

Palmesøndag kom med forventning om lavt oppmøte på Sion grunnet av mange allerede er bortreist. Men slik skulle det ikke bli. Etter hvert som møtestart nærmet seg, ankom folk i tur og orden og når tiden var der, kunne møteleder Trygve ønske en herlig sammensatt forsamling der en betydelig andel var folk vi ikke har sett på Sion før, eller lenge siden vi har sett hos oss.

Arne, akkompagnert av Sølvi og Trygve, sang innledningsvis sangen: «Jeg vet et sted som for så mange, er blitt inderlig kjær». Denne Golgata-sangen av Hans Inge Fagervik dannet på en god måte innledningen til påskehøytiden. Her var flere barn til stede og Sølvi fulgte opp med å legge om lovsangen og vi sang barnesanger innledningsvis. Vi lærte også en ny sang sammen med lovsangsgruppen som denne palmesøndagen hadde full besetning. 

 

 

Ukemail 2019-15

Når Gud koordinerer.

Møteleder Arne ønsket oss alle velkommen til en formiddag på Sion som inneholdt både formiddagsmøte, betasuppemiddag og påfølgende årsmøte.

 

 

Ukemail 2019-14

Lovsang av mange slag i Sion!

Sølvi ønsket en godt blandet forsamling velkommen til vårens lovsangskveld i Sion sist søndag. Flott å se en hel flokk som hadde tatt turen fra naboforsamlingen Karmel i Blomsterdalen.

Sølvi tok oss innledningsvis med inn i Peters fornektelse av Jesus. Peter var av dem som lovde å stå løpet for Jesus til siste slutt, men som sviktet når det kom til stykket. Dette forhindret ikke at Gud kom til å bruke ham senere og selv om vi av og til svikter, så har Gud oppgaver for oss litt lengre fremme.

 

Ukemail 2019-13

Jesus vårt forbilde.

Møteleder Vibeke tok oss med gjennom en herlig formiddag med vitnesbyrd, forbønn, lovsang og meget nyttig undervisning. Vi opplevde Guds nærvær og det er godt å kjenne at omsorgen for andre, står høyt på dagsorden.

 

 

Ukemail 2019-12

Din sanne identitet!

Per- Einar var møteleder denne søndagen og minnet oss om Joh. 15.7. «Hvis dere blir i meg og mine ord i dere, be da om hva dere vil og dere skal få det». Dette er et fantastisk løfte.

Etter nattverd og lovsang fikk Cathrine Lofnes fra Jesus-Fellesskapet ordet. Hun kom sammen med Sol Marita som også er en del av samme menighet. Cathrine er sammen med sin mann, Steinar Lofnes pastor i Jesus Fellesskapet og leder også det restartede Familiesenteret. Hun og mannen har også familiebloggen Familien L.

 

Ukemail 2019-11

Ta tid med Gud!

Møteleder Sonja leste innledningsvis om Åndens frukter fra Galaterbrevet. Her listes det opp mange nydelige egenskaper som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Vi kommer kjapt til kort om vi tenker at dette er noe vi skal klare å frembringe i livene våre på egenhånd. Nei heldigvis så vil Gud ved overgivelse til Ham, sørge for at disse gode egenskaper kan lyse frem gjennom det nye livet han har latt bo i oss den enkelte.

Trond Taule skulle vært med på Sion denne søndagen, men måtte melde forfall grunnet helsesituasjonen. Men han sendte sin Yngste datter, Trine, og vi fikk en herlig formiddag med sterk og ekte formidling av Gudslengsel og ønske om å få leve i det Gud har for oss.

Trine hadde med seg 4 unge menn som for tiden er på Dreamcenter, det som tidligere ble kalt Bergen kontaktsenter. Her fikk vi høre om hva Jesus gjør i livet til mennesker som åpner for det Gud i frelsen han har å gi oss. Selv etter årevis i rus, og liten mulighet for endring, griper Gud inn og setter i frihet. Trine og flokken ledet forsamlingen i sanger fra sentersangboka og vi fikk en god søndag der både lovsangsgruppen og flokken fra Dreamcenter ledet an den sangvillige forsamlingen.