Ukemail 2018-12

En aldeles vidunderlig lovsangskveld!

Sist søndag formiddag var lovsangsteamet i Sion på besøk i Bedehuset Karmel i Blomsterdalen og deltok på Storsøndag. Her var det familiefokus og vi sang innimellom et skuespill som pågikk gjennom hele møtet. Temaet var «Guds fulle rustning». En god opplevelse og kjekt å være på besøk i vår nabomenighet.

På kvelden var folket samlet på Sion til vårsemesterets lovsangskveld, med lovsangsteamet i Karmel som gjester. Lovsangsteamet i Sion innledet kvelden og Sølvi tok oss innledningsvis med inn i livet til Timoteus. Han stod i en god tradisjon der både hans mor og mormor var levende kristne som hadde gått foran og vist veg. Sølvi viste til at det også på fjellturer i dyp snø er mye lettere å gå når noen har gått foran og tråkket veg. Ja, slik kan det også være i livene våre. La oss vise takknemlighet til alle dem som har gått foran og gjort det lettere for oss som kommer etter.

Lovsangteamet i Karmel var en opplevelse. Rune, Ingrid Einar og Liv Randi ledet oss inn i en serie av sanger fra både nyere og gammel tid. Det var tett mellom perlene og kvaliteten på fremføringen var superb. Vi merket Guds tilstedeværelse og folket fra ulike forsamlinger sang med av full hals. Her var en god blanding av «hendene oppe og hendene nede» og alle fikk frihet til å uttrykke det de kjente i sitt indre.

Rune Ludvigsen hadde en kort appell som var så åndsfylt at mange nok kunne ønsket at han bare hadde kjørt på. Rune formidler med en begeistring som gjør at jeg for egen del hadde utfordringer med å holde meg noenlunde rolig. Når Rune formidler det store ved Jesu frelsesverk, da får vi noen glimt av det enorme vi får være med på som Guds barn.

Disse lovsangskveldene, der vi bruker både egne og tilreisende krefter, er blitt gode møtepunkt der Gud møter oss og vi får møte hverandre. Dette gav virkelig mersmak og takk til alle som var med til å gjøre denne kvelden til en viktig begivenhet for alle som var der.

 

 

 

Ukemail 2018-11

En reise gjennom kristne barnesanger.

Så var det tid for «Fem over 5» og Sølvi tok hånd om ledelse og lovsang. Det ble en god ettermiddagsstund for de fremmøtte og det er interessant å ha litt andre arrangementer enn bare våre vanlige formiddagsmøter.

 

Ukemail 2018-10

Trofast kjærlighet.

Møteleder Sonja ønsket oss velkommen til møte siste vinterferiehelgen og vi merket Guds nærvær fra første stund. Sonja fortalte blant annet om hvordan hennes fokus rundt menighet hadde forandret seg. Før handlet det en del om hva hun kunne få ut av det å være tilstede. Etter hvert skjønte hun at det betydde mye for andre at hun var der. Sonja påpekte at hun ikke visste hva hun skulle ha gjort om hun ikke hadde hatt menigheten å gå til, spesielt i vanskelige tider.

 

Ukemail 2018-9

En herlig helg med Håkon Fagervik!

Sion fyltes opp både lørdag og søndag og folk fra mange ulike sammenhenger var sammen til bønn, undervisning, lovsang og forbønn. Vi hadde bønn i forkant begge dagene og det var helt fullt på småbarnsavdelingen i barnehagen.

Lørdag var tema: «Bønnens fantastiske muligheter». Håkon underviser på en vidunderlig måte. Her er det ikke snakk om ta seg sammen eller å spille på fordømmelse. Når Håkon snakker om bønn blir det slik at forsamlingen fort tenker at dette kan vi alle være med på. Han forteller fra sin hverdag og hva Gud gjør og bønn synes å være en så naturlig del av hverdag og helg.

 

Ukemail 2018-8

Utfoldelse eller utslettelse?

Ja, dette var tema sist søndag. Vi hadde et innholdsrikt møte og Per Einar tok oss med gjennom et møte med både lovsang, nattverd og forbønn.

 

Ukemail 2018-07

Ledergruppen og Sølvi på LED-18.

Mens det var delemøte på Sion sist søndag, var ledergruppen og lovsangsleder på den store inspirasjonskonferansen LED-18 på Oslo Conventioncenter. LED startet på torsdag etter lunsj og varte til søndag etter festmøte. Tema var livslang etterfølgelse.

Det er alltid en opplevelse å få være sammen med så mange personer med lederfunksjoner i menigheter, ungdoms og barnearbeid, sang og musikk. Her samles folk fra hele pinsebevegelsen som også har i seg Salt, Hillsong og Intro-menighetene. Vi var vel ca 1700 på det meste og den store møtehallen med det flotteste som finnes av fastmontert lys og lydanlegg, var en god ramme rundt de mange samlingene. Her var det temabasert undervisning og korte innslag fra landets mange utkanter og vi fikk også gleden av å ønske 5 nye menigheter velkommen i fellesskapet