Ukemail 2020-8

Sønnen som kom hjem igjen.

Denne søndagen på Sion hadde vi barnevelsignelse der Emilie og Simen kom til Sion med sin lille Sofie pluss mye slekt og venner. Anne Lise Theisen ledet denne noe kortere Gudstjenesten der både barnesanger og lovsanger fant sin plass.

Trygve tok seg av barnevelsignelsen og sa litt om vår Jesus som ryddet plass i en hektisk hverdag til både kvinner og barn som ellers ikke var vant til å bli sett i samfunnet. Mødrene hadde et intenst ønske om at deres barn skulle bli berørt av Jesus og Jesus så det og gav respons. Han tok barna i sin favn og velsignet dem.

 

Ukemail 2020-7

Hva har du i huset?

Lederskapet i Sion pluss Sølvi var denne helgen på LED 20, men Hanne, Arne og Yngve holdt fortet og det ble en god samling på Sion. Møteleder Arne innledet med salme 37.5. Legg din veg i Herrens hånd. Stol på ham så griper han inn. Vi kan stole på Gud og legge vårt liv i Herrens hender.

 

Ukemail 2020-6

Våre mangelfulle liv og Guds nåde.

Sist søndag hadde Andre Birkeland sin første preken etter at han ble tilsatt i 20% stilling i Sion fra årsskiftet. Så kjekt å se flere barnefamilier og denne gangen hadde vi et opplegg for barna som Andre sin kone, Marit, hadde et ansvar for.

Når det er barn til stede, legger vi om lovsangen og har en god avdeling med barnesanger og dette slår godt an både blant små og godt voksne. Barna er med oss frem til 1130 da de går til eget opplegg eller mulighet for å være sammen med foreldre i barnehagen der vi har lydoverføring fra møtesalen. Dette er en spennende utvikling som vi ønsker velkommen og som også vil kreve noe av oss som menighet. Den utfordringen tar vi.

 

Ukemail 2020-5

Alphakurset er i gang.

Vinterens alphakurs som er et samarbeid mellom Karmel og Sion er nå i gang og sist tirsdag fant første samling sted i Karmel. Her spises det kvelds sammen før undervisning på storskjerm blir fremvist. Etter undervisningen er det opprettet tre grupper der tema for kvelden blir gjennomgått og samtalt rundt.

Møteleder Vibeke intervjuet innledningsvis i søndagsmøtet Eldbjørg Amundsen som er en av deltagerne fra Sion. Hun satte pris på å få være med på kurset og få en grunnleggende oppfriskning av det som har med den kristne tro å gjøre. Hun anbefalte folk å slutte seg til kurset underveis, noe som er fullt mulig.

 

Ukemail 2020-4

Med hjerte for Ytrebygda!

Sist søndag var det klart for fellesmøte mellom Sion og Karmel under mottoet: «Med hjerte for Ytrebygda». Det knytter seg alltid spenning til om folk velger å komme til disse fellessamlingene og med glede kunne vi alle se at Karmel ble fylt helt opp av folk fra Karmel og Sion og mennesker utenfra som ellers ikke pleier å være så mye på møter.

Ivar Stensland ledet Gudstjenesten og i lovsangen hadde vi et sammensatt team av lovsangere fra begge forsamlinger og sanggleden var stor både på plattform og i den fullsatte salen.

Ivar og Andre Birkeland tok etter lovsangen plass i sofaen på scenen og Ivar intervjuet Andre som nå er klar til å ta et tak i Ytrebygda som medpastor i 20% stilling i Sion. Han brenner for det lokale arrangement og ønsker å bygge ned terskelen til våre bedehus slik at flere våger å sjekke ut hva vi holder på med.

 

Ukemail 2020-3

Bønn-Ett er nødvendig!

Møteleder Per Einar ønsket oss velkommen til denne søndagen som er innledningen på den årlige bønneuken som vi har sammen med bedehuset Karmel i Blomsterdalen. Her blir samlinger hver dag utenom fredag og lørdag og vi anbefaler at folk velger å være med når de har anledning.

Vi nærmer oss også alphakurset som avholdes ti tirsdager fra og med 21.januar kl 1930 på Karmel. Her oppfordres det til å melde seg på sammen med den som er invitert med. Det er viktig med en god miks av erfarne kristne og nye som ønsker å sjekke ut hva kristentro virkelig er.