Ukemail 2020-39

En modig kirke

De to siste søndagene har vi hatt besøk fra samarbeidspartnere Sion har på misjonsfeltet. Denne søndagen hadde vi besøk av Rune Edvardsen fra Troens bevis.
Selv med korona restriksjoner, var det en fin flokk som ankom Sion og denne gangen var flere av barnefamiliene med oss og vi hadde søndagskole med full intro og barna i rekke rad ut av møtesalen, på veg til søndagskole en halvtimes tid ut i møtet.
 

Ukemail-38-2020

Fokus SOS-Ukraina

Reglene tillater nå at bare 50 personer kan samles når vi har våre søndagsmøter. Vi har brakt på det rene at personer som har oppgaver i det konkrete møtet, kommer i tillegg til dette antallet. Det betyr at vi fremdeles har noe å gå på og møtene fortsetter som før og smittevernreglene følges.
Sist torsdag ankom traileren fra SOS-Ukraina Sandsli videregående skole og det ble en jevn strøm av biler som avleverte sekker med klær og sko pluss noen sykler og sykkeldeler. Jeg var selv med hele ettermiddagen og Hasseløy kunne fornøyd konstantere at det kom inn flere sekker enn i fjor.
Søndag var vi alle på plass på Sion og det ble en formiddag med fokus på den vanskelige situasjonen i Ukraina. Krigen er ikke så intens nå, men folket lider og koronasituasjonen får langt mere alvorlige følger enn her i Norge. De som mister jobben har ingenting å hente fra myndighetene og behandlingstilbudene for dem som blir rammet av korona, er svært mangelfulle.
Midt inn i denne situasjonen leverer Open heart mer enn 50 tonn mat hver måned og over klær og sko tilfaller fattige familier som organisasjonen får kontakt med. Over 600 mennesker får hjelp gjennom rusbehandlingssentrene som finnes flere steder og vi fikk høre flere rørende fortellinger om vår Gud som reiser opp mennesker til et helt nytt liv.
 
 

Ukemail 2020-37

En disippels tjeneste

Opprinnelig plan for denne søndagen var at Sion og bedehuset Karmel i Blomsterdalen skulle gå sammen om en utadrettet felles gudstjeneste med påfølgende aktiviteter for hele familien. Denne planen er imidlertid satt på vent p.g.a. Covid-19.

Men, som et ledd i det gode samarbeidet som menigheten har med bedehuset Karmel tok Rannveig Møller fra Karmel turen til oss, mens Andrè Birkeland besøkte bedehuset for å tale der. Det ble nok en herlig søndag på Sion der Per-Einar Rotvoll ledet og familien Dyngeland hadde lovsangen. Marit ledet søndagskolen.

 

Ukemail 2020-36

Herren er nær.

Også denne søndagen kunne møteleder Sonja ønske velkommen en forsamling bestående av flere generasjoner. Vi gleder oss over dette og ser at barna trives hos oss både før, under og etter møtet. 

 

Ukemail 2020-35

Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!

Så har vi bak oss den andre søndagen med vanlig Gudstjeneste og det er en glede å se at de fleste nå er tilbake etter en lang og annerledes sommer. Nå er vi blitt en fler-generasjonsmenighet og dette påvirker innholdet i samlingene, noe som blir godt mottatt. Vi har nå søndagskole hver søndag og det holdes en liten intro før barna går til søndagskole ca 1130.

 

Ukemail 2020-34

Kan Gud gjøre noe nytt?

Så var vi i gang med høsten 2020 og grunnet koronatiltak og god avstand, virket det som om Sion var fylt opp sist søndag. Så herlig å se flere og flere som kommer tilbake etter ferie og ikke minst kunne registrere barnefamiliene som nå var på plass.

Denne høsten er vi i gang med søndagskole for de minste og Cecilie hadde barna med på en times opplegg i rommet bak møtesalen. Vi er så takknemlig for teamet som nå tilrettelegger for søndagskole hver gang vi samles fremover. Å se barna være med i lovsangen er både inspirerende og midt i det vi ønsker for vår menighet.