SMÅGRUPPENE I MENIGHETEN

I Sion har vi nå 5 smågrupper. En av gruppene møtes hver torsdag formiddag på Sion fra kl.11.30 til 13.30 mens de fire andre har samlinger i hjemmene annenhver uke på kveldstid. Noen av gruppene er rene kvinne og mannsgrupper.

Målet med å ha smågrupper er å ha åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til søndagsmøtene hvor hele menigheten samles for å feire Jesus. 

I smågruppene blir vi godt kjent med hverandre slik at vennskap kan utvikles, og vi kan oppleve å være til åndelig og praktisk hjelp for hverandre.

Anne Lise og Per-Einar Rotvoll er ansvarlige for disse gruppene i menigheten. Dersom du ikke er med i en smågruppe, men ønsker dette, eller har noe du lurer på, kan du kontakte oss på Sion eller ringe oss på 91 58 57 09.


Smågruppene er en viktig del av hverdagen. Vi møtes hjemme hos hverandre, for å bygge vennskap og livet med Gud.