NÆRFELLESSKAP I MENIGHETEN

I Sion har vi nå 5 nærfellesskap. En av gruppene møtes hver torsdag formiddag på Sion fra kl.12.00 til 14.00 mens de fire andre har samlinger i hjemmene annenhver uke på kveldstid. To av gruppene er rene kvinne og mannsgrupper.

Målet med å ha nærfellesskap er å ha åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til søndagsmøtene hvor hele menigheten samles for å feire Jesus. 

I nærfellesskapene blir vi godt kjent med hverandre slik at vennskap kan utvikles, og vi kan oppleve å være til både åndelig og praktisk hjelp for hverandre.

Anne Lise og Per-Einar Rotvoll er ansvarlige for nærfellesskapene i menigheten. Dersom du ikke er med i et nærfellesskap og ønsker dette, eller har noe du lurer på, kan du kontakte oss på Sion eller ringe oss telefon 55 13 34 27 eller 91 58 57 09.


Nærfellessapet er en viktig del av hverdagen. Vi møtes hjemme hos hverandre, for å bygge vennskap og livet med Gud.