KALENDER


Nærfellesskap

ons 25.04.18 19.30 - 21:30 I private hjem

Målet med å ha nærfellesskap er at vi har mulighet for å komme sammen i en mindre gruppe og ha åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til søndagsmøtene hvor hele menigheten samles for å feire Jesus.

Les mer om nærfellesskap her.

Tilbake..