KALENDER


Søndagsmøte, Jens Ottar Theisen taler

søn 15.10.17 11.00 - 13:00 Sion

Vår egen Jens Ottar Theisen taler denne søndagen.

En frisk  evangelist som brenner både for kristne og ufrelste. Kom og opplev Guds nærvær!


- Lovsang, undervisning og felleskap.
- Lekerom for barna.
- Kaker og kaffe etter møtet.


Tilbake..