KALENDER


Nærfellesskap

tir 26.05.20 19.30 - 21:00 Private hjem

I nærfellesskap kan vi komme sammen i mindre grupper og ha åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til søndagsmøtene hvor hele menigheten samles for å feire Jesus.

Les mer om nærfellesskap her.

Tilbake..