MENIGHETENS FORMIDDAGSTREFF

Formiddagstreff på Sion første torsdag i hver måned.

Vi samles til et uformelt åndelig/sosialt samvær fra kl.11.30 til 13.30. Matpakke tas med og kaffe serveres.
Vi deler guds ord og ber for behov. 
 
Ta kontakt med Bjørg Asphaug telefon 45039994 eller
Einar Mildetelefon 92266115 om du har spørsmål eller trenger skyss.
 
Neste formiddagstreff er torsdag 02. september kl.11.30 

VELKOMMEN!!

-