HVER SØNDAG MØTES VI PÅ SION

 

Noen ganger klokken elleve, andre ganger på ettermiddagen.

Vi ber gjerne for og med deg på slutten av møtene.

Vi avslutter alltid med en kaffikopp i hånden, noe godt å bite i og mange gode samtaler med gamle og nye venner.

 

 

Du er alltid velkommen i Sion!  

   Neste Søndag:   

Søndagsmøte

24. mars kl.11:00

 

     Anne Lise Theisen " Jesus vårt forbilde"

 

Velkommen til lovsang, forkynnelse og fellesskap med Jesus i sentrum!


Bønnekalender

Menigheten vår har sammen med Bedehuset Karmel Blomsterdalen også i år hatt en givende bønneuke.

Det har vært bra med oppslutning om bønnesamlingene som begynte med seminar med Arne Borgersen lørdag 05 januar. Samlingene har vært fordelt mellom Karmel og Sion. Vi er glad for å kunne samarbeide med Karmel i bønn om å bringe Guds godhet ut til Ytrebygda og byen vår. Det har vært godt å kjenne Den Hellige Ånd sin tilstedeværelse på møtene og oppleve at vi tilhører samme familie selv om vi tjener i ulike menigheter.

Her er noen bønneemner som ble brukt på bønnesamlingene og som ellers kan føyes til dine bønner gjennom året.

 
 
«Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.»
Luk 7.7-8

Søndag 

Be for Norge og de som styrer i landet vårt. Be for Bergen, byen vår og om at de folkevalgt skal få overnaturlig visdom til å ta gode beslutninger til det beste for landets innbyggere. Ef 4.23-24. Be om at samhold og kjærlighet blant de kristne.  Joh 13.35.

Mandag 

Takk Gud for landet vårt, Bergen og bydelen vi får bo i. Be for samarbeidet mellom menighetene her (Ytrebygda kirke, Menigheten Sion Blomsterdalen og Bedehuset Karmel). Be om visdom, frimodighet, beskyttelse og vekst for menighetene og de kristne i bydelen vår. Kol 1.11 & 14

 

Be om den Hellige Ånds ledelse til både lederskapet og menighetene i Bergen, Karmel, Menigheten Sion Blomsterdalen og Ytrebygda kirke.  Joh 14.26

Onsdag 

Be om at befolkningen i Bergen og  bydelen vår skal få møte Jesus. Be om trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge i Ytrebygda. Mark 10.16

Torsdag 

Be for flyktningene og mennesker fra andre minoriteter som er kommet til Bergen og forsøker å skape seg en tilværelse borte fra sitt hjemland. Be om at de får den hjelpen de trenger. Be om at de får møte Jesus og oppleve at Han er Veien, Sannheten og Livet. Matt 11.28

Fredag 

Be om visdom til menighetene våre i forhold til hva vi som menigheter og enkeltpersoner kan gjøre for å bli en synlig formidler av Guds kjærlighet og glede til menneskene i bydelen vår. Filip 2.5

Lørdag 

Be om enhet blant de kristne i Norge, Bergen og bydelen vår. Ef 5.1-2

 
 

Nyheter

Ukemail 2019-12

Din sanne identitet! Per- Einar var møtele [...] Les mer »
 
Uke 12:
søndag 24. mars 2019:
Uke 13:
mandag 25. mars 2019:
tirsdag 26. mars 2019:
onsdag 27. mars 2019:
torsdag 28. mars 2019:
søndag 31. mars 2019:
Uke 14:
mandag 1. april 2019:

Fortsatt noen ledige plasser i barnehagen!

Sion Menighetsbarnehage er liten og oversiktlig med to avdelinger. Vi er kjent for god kvalitet, høy trivsel og en stabil stab med erfarne medarbeidere.


 

Vi vil utgjøre en positiv forskjell

 
- Stor avdeling, 2-5 år.
- Liten avdeling, 0-3 år.
- Nylig oppgraderte utearealer.
- Disponerer menighetens møtesal for plasskrevende aktiviteter.
 
Kontakt Hanne Ddyngeland på telefon 55 99 02 87 eller 47 28 98 76, eller ta turen innom Skagevegen og sjekk oss ut!
 
 

Last ned plakat!

Last ned plakat med avrivingslapper!